Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


 

Bilewicz Z., Zachowanie się niektórych wskaźników spirometrycznych u młodych pływaków podczas krótkotrwałych maksymalnych wysiłków na ergometrze rowerowym., Pamiętnik XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Olsztyn, 9-11 X, 139. Wydawca WOKFiT Olsztyn, 1969. 

Bilewicz Z., Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w wieku 8 do 18 lat systematycznie uprawiającej pływanie, Pamiętnik XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Olsztyn, 9-11 X, 107. Wydawca WOKFiT Olsztyn, 1969. 

Boroń Z., Aspekty radiologiczne zmian przeciążeniowych układu ruchu u sportowców, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, 1979. 

Boroń Z., Kuczewski Z., Lasek W., Zmiany przeciążeniowe w układzie ruchu u ciężarowców, Bydgoszcz. XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Boroń Z., Gałaj Z., Ocena sprawności stawu barkowego i aspekty radiologiczne u gimnastyków, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Boroń Z., Tomasik M., Kozłowski S., Lasek W., Zmiany przeciążeniowe w narządzie ruchu wybranych dyscyplin wodnych. Bydgoszcz. XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Boroń Z., Tomasik M., Lasek W., Krupa J., Zmiany przeciążeniowe w narządzie ruchu u sportowców piłki nożnej, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Boroń Z., Gałaj Z., Lasek W., Cichy J., Maciak S., Zachowanie się niektórych wskaźników geometrii stopy i plantogramów oraz danych klinicznych w wybranych dyscyplinach sportowych, Wrocław, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, 1981. 

Drygas B., Zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi w czasie wysiłku standardowego u osób zdrowych i z przebytym zawałem serca oraz dynamika zmian w przebiegu rehabilitacji fizycznej, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Drygas B., Wydolność fizyczna osób po zawale serca poddanych długotrwałemu treningowi fizycznemu. Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Dziedziczko A., Przydatność indeksu spirograficznego w ocenie sprawności układu oddechowego u studentów wychowania fizycznego i sportowców, Biuletyn XV Zjazd Naukowy PTMS, Łódź 100, 1974. 

Dziedziczko A., Tomasik M., Ogniskowy blok prawej odnogi pęczka Hisa u sportowców, Biuletyn XV Zjazd Naukowy PTMS, Łódź, 1997 oraz Kard. Pol. T. XVIII Nr 2, 1975. 

Dziedziczko A., Częstość i znaczenia występowania nadwrażliwości oskrzeli u kandydatów do sportu, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Dziedziczko A., Chwiejność wysiłkowa oskrzeli, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Dziedziczko A., Rezerwa wentylacyjna płuc i wydolność fizyczna u chorych na dychawicę oskrzelową po trzytygodniowej terapii usprawniającej na obozie sportowym, Wrocław, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, 1981. 

Dziedziczko A., Wysiłkowe zmiany rezerwy wentylacyjnej płuc u osób młodych z prawidłową reaktywnością oskrzeli i o różnej wydolności fizycznej, Wrocław, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, 1981. 

Graczykowski R., Występowanie zniekształceń klatki piersiowej u uczniów wybranej szkoły średniej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Jasionowski S., Kuczewski Z., Złotowski T., Przyczynek do zmian radiologicznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u ciężarowców, Pamiętnik XIII Zjazd Naukowy PTMS, Olsztyn 9-11 X, 273, 1969. 

Kuczewski Z., Przeciążenie stóp u ciężarowców, Wrocław, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, 1981. 

Kuczma R., Maszynopis, Bydgoszcz 1976. 

Mrozik K., 50 lat Przychodni Sportowo Lekarskiej. Powstanie i droga rozwoju zasłużonej bydgoskiej instytucji (lata 1929-1950), Kalendarz Bydgoski, 105-110, 1982. 

Polska Bydgoszcz 1920-1930, Dziesięć lat Pracy Twórczej. Wydawnictwo Jubileuszowego Komitetu Obchodu Dziesięciolecia Oswobodzenia Miasta Bydgoszczy, 56 i 59, 1930. 

Rótkiewicz M., Hądzelek K., Problematyka wychowania fizycznego na zjazdach nauczycielskich i kongresach pedagogicznych: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej: Pod redakcją Z. Żukowskiej, Warszawa, 7, 1993. 

Sobolewski Z., Talkowski J., Wpływ pracy o różnych czasowo zmiennych rytmach na zachowanie się: pH, kwasu mlekowego, tłuszczów całkowitych, cholesterolu całkowitego, wolnego, zestryfikowanego we krwi żylnej po obciążeniach na cykloergometrze, Pamiętnik XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Olsztyn 9-11 X, 201. Wydawca WOKFiT Olsztyn, 1969. 

Sozański H., Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, Sport Wyczynowy, 1-2, 7, 1998. 

Strąg-Łomowska E., Tomasik M., Dynamika zmian aktywności dehydrogenazy kwasu mlekowego u kajakarzy w okresie 4 godzinnego wypoczynku po wysiłkach maksymalnych, Wrocław, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, 1981. 

Tomasik M., Zmiany powysiłkowe aktywności aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej w surowicy krwi u młodzieży z obniżoną wydolnością fizyczną oraz u sportowców, Pamiętnik XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Olsztyn 9-11 X, 217, Wydawca WOKFiT Olsztyn, 1969. 

Tomasik M., Zmiany w elektrokardiogramie wysiłkowym młodzieży z obniżoną wydolnością fizyczną, Pamiętnik XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Olsztyn 9-11 X, 149. Wydawca WOKFiT Olsztyn, 1969. 

Tomasik M., Wpływ wysiłku o wzrastających natężeniach na poziom sodu i potasu w surowicy krwi i krwinkach czerwonych osób średnio i wybitnie sprawnych, Bydgoszcz, Zjazd Naukowy Komisji Badań Wpływu Ćwiczeń Fizycznych Na Organizm Komitetu Fizjologii Polskiej Akademii Nauk pt. Gospodarka mineralna w procesie przystosowania ustroju do obciążeń fizycznych. Streszczenie referatów, 1971. 

Tomasik M., Zmiany kwasu mlekowego w surowicy krwi młodzieży średnio i wybitnie sprawnej po wysiłkach na cykloergometrze, Bydgoszcz, Zjazd Naukowy Komisji Badań Wpływu Ćwiczeń Fizycznych Na Organizm Komitetu Fizjologii Polskiej Akademii Nauk pt. Wpływ wysiłku fizycznego na procesy przemiany węglowodanowej. Streszczenie referatów, 1971. 

Tomasik M., Ocena stopnia korelacji między próbą Astrand-Ryhming a badaniem poziomu mleczanów w surowicy krwi. Poznań, Sympozjum: "Problemy Ergometrii w Medycynie Współczesnej", 1972. 

Tomasik M., Wykorzystanie próby Astrand-Ryhming w sporcie wyczynowym, Poznań, Sympozjum: "Problemy Ergometrii w Medycynie Współczesnej", 1972. 

Tomasik M., Wpływ pracy o wzrastającym natężeniu na aktywność aminotransferaz oraz poziom elektrolitów i mleczanów w krwinkach czerwonych i surowicy krwi osób o przeciętnej i bardzo wysokiej sprawności fizycznej, Biuletyn XV Zjazd Naukowy PTMS, wrzesień 1974, Łódź, 44 oraz ACTA PHSIOL. POL., 27, 2 (An Influence of exercise of increasing intensity on aminotransferase activity and electrolyte level in red blood cells and blood serum in men with average and very high physical working capacity, 1976. 

Tomasik M., Dziedziczko A., Elektrokardiogramy u sportowców w okresie przemęczenia i przetrenowania, Biuletyn XV Zjazd Naukowy PTMS, Łódź, 32, 1974. 

Tomasik M., Zmiany w stężeniu kwasu mlekowego w surowicy krwi i krwinkach czerwonych oraz zużycia glukozy przez erytrocyty w okresie restytucji po wysiłkach maksymalnych u osób o różnej sprawności fizycznej. Bydgoszcz 1979. XVII Zjazd Naukowy PTMS oraz Acta Physiol. Pol., 30, 5-6 (Physical exercise effect on erythrocyte metabolism), 1979. 

Tomasik M., Krzywe EKG i zmiany w stężeniu elektrolitów w surowicy krwi w okresie restytucji po wysiłkach maksymalnych u kajakarzy. Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Tomasik M., Cechy przetrenowania w obrazie elektrokardiograficznym u kajakarzy. Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Tomasik M., Znaczenie badań spirometrycznych i laboratoryjnych w wykrywaniu objawów przetrenowania, Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979. 

Tomasik M., Wpływ masażu podwodnego na zmiany w poziomie elektrolitów, hematokrytu, kwasu mlekowego, ciśnieniu tętniczym krwi i tętnie po maksymalnych wysiłkach, Wrocław 18-19 1981. XVIII Zjazd Naukowy PTMS Wydrukowana m.in. w Acta Physiol. Pol., 34, 2 (Effect of hydromassage on changes in blood electrolyte and lactic acid levels and haematocrit value after maximal effort), 1983. 

Tomasik M., Dynamika zmian w stężeniu elektrolitów, kwasu mlekowego, hematokrycie, ciśnieniu tętniczym krwi i tętnie u kajakarzy w okresie 4 godzinnego wypoczynku po maksymalnych wysiłkach. Wrocław 1981, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, Praca m.in. wydrukowana Acta Physiol. Pol., 34, 2 (The dynamics of changes in blood electrolyte and lactic acid concentrations, haematocrit, arterial blood pressure and heart rate in during 4 hours of rest after maximal effort), 1983. 

Tomasik M., Zmiany w krzywej EKG i poziomie potasu w surowicy krwi kajakarzy w okresie 4 godzinnego wypoczynku po wysiłkach maksymalnych. Wrocław, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, 1981. 

Tomasik M., Wpływ akupunktury na zmiany patologiczne rejestrowane w krzywej EKG, Wrocław, Problemy Medyczne Wychowania Fizycznego i Sportu, 1981. 

Tomasik M., Strąg-Łomowska E., Wpływ masażu podwodnego na zmiany aktywności dehydrogenazy kwasu mlekowego po wysiłkach maksymalnych. Wrocław, XVIII Zjazd Naukowy PTMS, 1981. 

Tomasik M., Wpływ czynnego wypoczynku na wielkość maksymalnej pracy i występującą po niej restytucję, u kajakarzy kadry narodowej w okresie szkolenia przed i po sezonie sportowym. Gdańsk, 1984, XIX Zjazd Naukowy PTMS, Praca opublikowana: Problemy Medyczne Wychowania Fizycznego i Sportu. Gdańsk 1986, 351 oraz "Sport Wyczynowy", nr 8-9/ 260-261, 66. (p. tytułem: Wpływ czynnego wypoczynku na przebieg procesu odnowy u kajakarzy kadry narodowej), 1986. 

Tomasik M., Dynamika zmian stężenia glukozy w osoczu krwi kajakarzy kadry narodowej w okresie 4 godzinnego wypoczynku po przepłynięciu 1000 m z maksymalną szybkością. Materiały XX Zjazdu Naukowego PTMS, Warszawa, 1987. 

Tomasik M., Zaburzenia w przewodzeniu przedsionkowo-komorowym i pobudzenia przedwczesne pojawiające się u sportowca po narastaniu zmęczenia. Materiały XX Zjazdu Naukowego PTMS, Warszawa, 50, 1987. 

Tomasik M., Pobieranie glukozy przez krwinki czerwone oraz stężenie mleczanów w tych komórkach i osoczu krwi w czasie dwustopniowej pracy u osób wytrenowanych i niewytrenowanych. Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF w Poznaniu; Fizjologiczne Wskaźniki Obciążenia Wysiłkiem Fizycznym w Sporcie i Pracy. Nr 274, 343, 1990. 

Tomasik M., Pobieranie glukozy przez krwinki czerwone oraz aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej w tych komórkach po pracy maksymalnej u osób wytrenowanych. Monografie, Podręcznik, Skrypty AWF w Poznaniu, Fizjologiczne Wskaźniki Obciążenia Wysiłkiem Fizycznym w Sporcie i Pracy. Nr 274, 655, 1990. 

Tomasik M., Niektóre wysiłkowe zmiany metaboliczne w krwinkach czerwonych osób w różnych stanach wydolności fizycznej. Praca habilitacyjna. Bydgoszcz, Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 1991. 

Tomasik M., Wpływ wysiłku fizycznego o wzrastającym obciążeniu na aktywność dehydrogenazy kwasu mlekowego w krwinkach czerwonych i osoczu krwi u sportowców na początku sezonu szkoleniowego i po 3 miesięcznych treningach. Medycyna Sportowa, nr 34, 11, 1994. 

Tomasik M., Zmiany w aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6TP) w erytrocytach osób wytrenowanych pod wpływem wysiłku fizycznego o wzrastającym obciążeniu. Medycyna Sportowa, nr 32, 11, 1994. 

Tomasik M., Niektóre mechanizmy powysiłkowego uszkodzenia układu czerwonokrwinkowego. Medycyna Sportowa, nr 70, 27, 1997. 

Tomasik M., Pismo do Prezydenta i Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy, 1998. 

Tomasik M., Pismo do Wojewody Bydgoskiego, Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska L.dz. WPSL/231/ 98, 1998. 

Tomasik M., Pismo do Regionalnej Kasy Chorych, 01.11. L.dz. WPSL/3/99, 1999. 

Tomasik M., Pismo do Marszałka Sejmiku samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 01.12. L.dz. WPSL/3/99, 1999. 

Tomasik M., Pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 01.14. L.dz. W.P.S.L./ 5/99, 1999. 

Tomasik M., Pismo do Regionalnej Kasy Chorych. Dyrektora Pana Tadeusza Tadrzaka, 01.22. L.dz. WPSL/7/99, 1999. 

Tomasik M., Pismo do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana J. Rogackiego, 01.29. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy, 1999. 

Urbanyi Z., Zarys Historii Sportu Bydgoskiego 1886-1975, Bydgoszcz 1980. 

Urbanowicz R., Zmiany objętości mózgu u kajakarzy w czasie przygotowań do mistrzostw Polski. Wrocław, XVIII Zjazd naukowy PTMS, 1981 

Więcko W., Drygas B., Ocena wydolności fizycznej za pomocą ergometryczego testu wysiłkowego u osób po zawale serca poddanych ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej. Biuletyn XV Zjazdu Naukowego PTMS, 11, 1974. 

Więcko W., Przydatność badania polikardiograficznego w ocenie efektów rehabilitacji fizycznej osób po zawale serca. Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979 

Więcko W., Czynniki ograniczające wysiłek fizyczny u mężczyzn w średnim wieku. Bydgoszcz, XVII Zjazd Naukowy PTMS, 1979.