Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


15 marca 1965 r. Przychodnia Sportowo-Lekarska otrzymała nowowybudowany gmach o odpowiedniej kubaturze przy ul. Tadeusza Rejtana 1 w Bydgoszczy. Wybudowano go i wyposażono dzięki funduszom "Totalizatora Sportowego", Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz dzięki wielu pracom wykonanym społecznie (między innymi przez wojsko). Zorganizowano w nim placówkę o następującej strukturze organizacyjnej:

  • dział diagnostyczno-badawczy z pracownią elektrokardiograficzną, radiologiczną, analityczno-biochemiczną i badań wydolności fizycznej,
  • dział lecznictwa specjalistycznego z gabinetem internistycznym, chirurgicznym, ortopedycznym, okulistycznym, laryngologicznym, stomatologicznym, dermatologicznym, orzecznictwa sportowo-lekarskiego, zwolnień z w.f. oraz pracownią odnowy biologicznej i leczenia fizykoterapią i kinezyterapią,
  • dział metodyczno-organizacyjny,
  • dział administracyjno-gospodarczy,
  • poradnia wad postawy,
  • poradnia ortopedyczno-rehabilitacyjna dla dzieci.

Na dyrektora powołano dr Zbigniewa Sobolewskiego (zastępcą został dr Mieczysław Tomasik). 

Umieszczenie wszystkich gabinetów specjalistycznych oraz pracowni diagnostyczno-badawczych w jednym budynku umożliwiło przeprowadzanie potrzebnych badań medycznych z wydaniem orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta w ciągu kilku godzin. Takie badania w uspołecznionej i prywatnej służbie zdrowia trwają po kilkadziesiąt dni i są obarczone całym balastem biurokratycznego systemu (oprócz tych jednostek, które naśladują ww. system organizacyjny). 

Ponadto w tak zorganizowanej placówce powstały możliwości prowadzenia prac naukowych. Już w grudniu 1965 r., na XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS) w Poznaniu, z bydgoskiego ośrodka wygłoszono dwie prace (Z. Sobolewski: Zmiany w stężeniu tłuszczów całkowitych, cholesterolu i glikozy w surowicy krwi po wysiłkach sportowych, M. Tomasik: Aktywność transaminaz w krwi sportowców po długotrwałych wysiłkach). W 1969 r., na XIII Zjeździe PTMS w Olsztynie, liczba wygłoszonych, a następnie opublikowanych doniesień wzrasta do sześciu [1,2,18,24,27,28]. Zasłużony organizator bydgoskiego środowiska medycyny sportowej dr Zbigniew Sobolewski w 1971 r. przenosi się do Warszawy. Na dyrektora Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy powołano dr med. Mieczysław Tomasika (zastępcą do spraw administracyjnych został mgr Henryk Hoffman, do spraw lekarskich dr Stefan Jagielski).