Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Bydgoszcz, 02 marca 2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

dotyczące zakupu 4 nowych środków trwałych Sprzęt medyczny
z zakresu kardiologii wraz z wyposażeniem uzupełniającym
i towarzyszącym

 

dla Beneficjenta Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA,

realizującego projekt pn. ,,Zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS - kardiologia”,

w ramach

poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

 

  1. Informacje ogólne i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o.

Tadeusza Rejtana 1

85-032 Bydgoszcz

NIP: 9671355893
www.roms.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Data publikacji: 02.03.2018 r.

 

Termin składania oferty: 09.03.2018 r.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowa procedura dotyczy wydatku o szacowanej wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto włącznie (zasada rozeznania rynku, rozdział 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
.

Zapytanie zostało upublicznione zgodnie z zapisami ww. Wytycznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://www.roms.pl.

 

Nazwa zamówienia

Zapytanie nr 2/2018 z dnia 02.03.2018 r. dotyczące zakupu 4 nowych środków trwałych
Sprzęt medyczny z zakresu kardiologii wraz z wyposażeniem uzupełniającym
i towarzyszącym.

 

Pełna nazwa wydatku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu

Kategoria wydatku/kosztu: „Zakup środków trwałych”.

Koszty bezpośrednie, lp. 1. „Zakup sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej, działającej w ramach AOS, na podstawie umowy z NFZ”.

 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

30214000-2 - Stacje robocze;

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej;

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne;

33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii;

 

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o.

Tadeusza Rejtana 1

85-032 Bydgoszcz

Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Dostawcy 4 nowych środków trwałych
wraz z wyposażeniem uzupełniającym i towarzyszącym. Podmiot zamawiający rozumie
przez to wykonanie wszystkich działań w zakresie i terminie, które będą zgodne
z przedmiotem zamówienia szczególnie w kontekście specyfikacji zamówienia (poniżej).

 

Minimalna specyfikacja techniczna objęta zamówieniem:

Zamawiający oczekuje dostawy nowego i w pełni sprawnego zestawu urządzeń, w którego skład wchodzić będą 4 urządzenia główne wraz ze środkami uzupełniającymi
i towarzyszącymi:

1) STACJA ROBOCZA DO HOLTERÓW: stolik, komputer z monitorem LCD, drukarka laserowa;

2) HOLTER EKG - REJESTRATOR WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM: oprogramowanie, klucz hardwareowy, kabel USB, moduł bezprzewodowy USB, ładowarka, czytnik kart SD, kable pacjenta, akumulatory, karty pamięci, elektrody jednorazowe;

3) HOLTER CIŚNIENIA KRWI: rejestrator, mankiet, oprogramowanie, zestaw akumulatorów, ładowarka do akumulatorów, kabel optyczny USB;

4) APARAT EKG: aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym, stolik pod aparat, oprogramowanie komputerowe, komplet elektrod, kabel pacjenta.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, czy też wariantowych. W ramach zamówienia nr 2/2018 należy dostarczyć wszystkie 4 środki trwałe zgodnie
z powyższą specyfikacją.

Zapytanie ofertowe nr 2

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO prowadzonego w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018 z dnia 02.03.2018 r. dotyczącego zakupu 4 nowych środków trwałych – Sprzęt medyczny z zakresu kardiologii wraz z wyposażeniem, dla Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA, realizującego projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS – kardiologia”, w ramach poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Protokół