Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


OCENA STANU ZDROWIA

 • przeprowadzenie pełnej analizy stanu zdrowia popartej niezbędnymi opiniami specjalistów z wydaniem opinii specjalisty medycyny sportowej;
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy kardiologicznej;
 • przeprowadzenie analizy postawy ciała;
 • inne konsultacje specjalistyczne ( laryngologiczna, ortopedyczna, chirurgiczna, neurologiczna, okulistyczna, medycyny sportowej).

OCENA POZIOMU WYTRENOWANIA SPORTOWCA

 • badanie pułapu tlenowego metodą bezpośrednia przy użyciu aparatury ergospirometr Metamax 3 B Cortex z pełną analizą gazów oddechowych;
 • pośrednią - wykorzystującą liniową zależność pomiędzy obciążeniem a przyrostem tętna (HR) według nomogramu Asranda-Rhyming;
 • wykonywanie testu PWC 170;
 • wykonywanie badań spirometrycznych;
 • wykonanie testu mocy maksymalnej lub jego modyfikacji dla sportowców różnych dyscyplin sportu (Test Wingate);
 • kontrola i monitorowanie intensywności obciążeń treningowych w zależności od okresu przygotowań:
  -  wyznaczenie zakresów intensywności do pracy treningowej - próg beztlenowy (mleczanowy, wentylacyjny),
  -  określenie stężenia mleczanu w trakcie treningu interwałowego,
  -  oznaczenie mleczanu po maksymalnych wysiłkach treningowych i w czasie zawodów;
 • wykonywanie badań porównawczych poziomu adaptacji do wysiłku poprzez monitorowanie wskaźników fizjologicznych, zmian pułapu tlenowego z zakresu mocy progowej;
 • monitorowanie wybranych wskaźników biochemicznych i hormonalnych w ocenie adaptacji do wysiłku fizycznego na różnych etapach szkolenia;
 • monitorowanie wskaźników fizjologicznych, biochemicznych i hormonalnych zmęczenia organizmu sportowca.

OCENA STANU ODŻYWIENIA ORGANIZMU

 • ocena parametrów antropometrycznych, aktualnego składu cała, zasobów tkanek: tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, ocena nawodnienia organizmu i zapotrzebowania kalorycznego i równowagi energetycznej;
 • przeprowadzenie testu z wyznaczeniem zakresu tętna(HR) celem ustalenia obciążeń treningowych do optymalnego spalania tkanki tłuszczowej;
 • przeprowadzenie badania deficytu jonów (Na, K, Mg, Chlorków, Ca, Fe);
 • ocena gospodarki żelazem ( Morfologia, Fe, ferrytyna, receptor transeryny);
 • ocena spożycia substancji energetycznych poprzez analizę sposobu żywienia z oceną niedoboru białka, tłuszczu i glukozy.

Sport to świadoma działalność człowieka, której celem podniesienie sprawności fizycznej. Psychologia to dziedzina wiedzy, której przedmiotem jest szeroko rozumiane zachowanie człowiek.