Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Pracownia wysiłku fizycznego

Nasza pracownia wysiłku fizycznego wypełnia zapotrzebowanie środowisk sportowych w województwie kujawsko – pomorskim, oferując przeprowadzenie kompleksowych badań. Nasz zespół medyczny ma doświadczenie we współpracy z sportowcami wysokiego wyczynu. Posiadamy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

Od 20 lat pracownia wykonuje badania dla różnych dyscyplin sportu pod kątem analizy stanu zdrowia sportowca, poziomu wytrenowania oraz negatywnych i pozytywnych skutków treningu sportowego.

OCENA STANU ZDROWIA

 • przeprowadzenie pełnej analizy stanu zdrowia popartej niezbędnymi opiniami specjalistów z wydaniem opinii specjalisty medycyny sportowej;
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy kardiologicznej;
 • przeprowadzenie analizy postawy ciała;
 • inne konsultacje specjalistyczne ( laryngologiczna, ortopedyczna, chirurgiczna, neurologiczna, okulistyczna, medycyny sportowej).

OCENA POZIOMU WYTRENOWANIA SPORTOWCA

 • badanie pułapu tlenowego metodą bezpośrednia przy użyciu aparatury ergospirometr Metamax 3 B Cortex z pełną analizą gazów oddechowych;
 • pośrednią - wykorzystującą liniową zależność pomiędzy obciążeniem a przyrostem tętna (HR) według nomogramu Asranda-Rhyming;
 • wykonywanie testu PWC 170;
 • wykonywanie badań spirometrycznych;
 • wykonanie testu mocy maksymalnej lub jego modyfikacji dla sportowców różnych dyscyplin sportu (Test Wingate);
 • kontrola i monitorowanie intensywności obciążeń treningowych w zależności od okresu przygotowań:
  -  wyznaczenie zakresów intensywności do pracy treningowej - próg beztlenowy (mleczanowy, wentylacyjny),
  -  określenie stężenia mleczanu w trakcie treningu interwałowego,
  -  oznaczenie mleczanu po maksymalnych wysiłkach treningowych i w czasie zawodów;
 • wykonywanie badań porównawczych poziomu adaptacji do wysiłku poprzez monitorowanie wskaźników fizjologicznych, zmian pułapu tlenowego z zakresu mocy progowej;
 • monitorowanie wybranych wskaźników biochemicznych i hormonalnych w ocenie adaptacji do wysiłku fizycznego na różnych etapach szkolenia;
 • monitorowanie wskaźników fizjologicznych, biochemicznych i hormonalnych zmęczenia organizmu sportowca.

OCENA STANU ODŻYWIENIA ORGANIZMU

 • ocena parametrów antropometrycznych, aktualnego składu cała, zasobów tkanek: tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, ocena nawodnienia organizmu i zapotrzebowania kalorycznego i równowagi energetycznej;
 • przeprowadzenie testu z wyznaczeniem zakresu tętna(HR) celem ustalenia obciążeń treningowych do optymalnego spalania tkanki tłuszczowej;
 • przeprowadzenie badania deficytu jonów (Na, K, Mg, Chlorków, Ca, Fe);
 • ocena gospodarki żelazem ( Morfologia, Fe, ferrytyna, receptor transeryny);
 • ocena spożycia substancji energetycznych poprzez analizę sposobu żywienia z oceną niedoboru białka, tłuszczu i glukozy.

Sport to świadoma działalność człowieka, której celem podniesienie sprawności fizycznej. Psychologia to dziedzina wiedzy, której przedmiotem jest szeroko rozumiane zachowanie człowiek.

 

 

Badanie sportowo-lekarskie przeprowadzane jest w celu określenia aktualnego stanu zdrowia sportowca oraz uzyskania zgody lekarza sportowego na uprawianie danej dyscypliny sportu. Orzeczenie końcowe jest ważne na kolejne 6 miesięcy. Po upływie tego terminu należy badanie powtórzyć.
W ramach badania wykonujemy:

 • Konsultacja internistyczna,
 • Konsultacja laryngologiczna,
 • Konsultacja okulistyczna (przy zdefiniowanej wadzie wzroku),
 • Konsultacja neurologiczna (dotyczy dyscyplin sportów walki),
 • Wykonanie analizy składu ciała przy pomocy analizatora TANITA.

CENA: 100 PLN

Przed pierwszym badaniem sportowo-lekarskim osoby powyżej 40 roku życia,
bezwzględnie wymagane badanie echokardiograficzne serca.

Opłaty dodatkowe:

Badania laboratoryjne krwi oraz moczu (wykonywane przed pierwsza wizytą, ważne są 2 lata lub w specjalnych sytuacjach, na życzenie lekarza)  20 zł
Badanie echo kardiograficzne 120 zł
Test wysiłkowy PWC 140/170 30 zł
Próba wysiłkowa kardiologiczna 100 zł

 

 

Badanie pułapu tlenowego (VO2max) metodą bezpośrednią (w masce),  przeprowadzane jest poprzez analizę gazów oddechowych podczas stopniowanego testu wysiłkowego na ergometrze specyficznym dla uprawianej dyscypliny sportowej: bieżni ruchomej, ergometrze rowerowym, ergometrze wioślarskim i ergometrze kajakowym.

W ramach badania wykonujemy:

 • badanie ergospirometryczne,
 • ocena składu ciała,
 • kwalifikację lekarską do testu (bezwzględny wymóg), w tym ocena spoczynkowego EKG,
  • określenie VO2max
  • określenie progu AT
  • określenie prędkości/mocy progowej,
 • konsultacja podstawowa (do 15 min),
 • przesłanie opracowanych wyników badań (w formie tabel i wykresów z krótkim opisem) drogą e-mailową.

Przed pierwszym badaniem VO2max w ROMS, osoby powyżej 40 roku życia,
bezwzględnie wymagane badanie echokardiograficzne serca.

CENA: 200 PLN

Opłaty dodatkowe:

Przeprowadzenie badań w terenie Koszty dojazdu do miejsca badania
Przeprowadzanie badań w terminach weekendowych i świątecznych 200 zł
Indywidualna konsultacja badań pod kątem treningowym (30 min) 50 zł
Porównawcze opracowanie wyników badań 50 zł
Priorytetowe opracowanie wyników bezpośrednio po badaniu 100 zł

 

Oferty specjalne:

Dla klubów i grup zorganizowanych
3-4 osobowe - 190 zł
5-6 osobowe - 180 zł
7 i więcej - 170 zł
 
Indywidualny abonament* roczny**:
3 badania w roku - 190 zł za 1 badanie
4 badania w roku - 180 zł za 1 badanie
5 i więcej badań w roku - 170 zł za 1 badanie

*Opłata abonamentowa wnoszona przy pierwszym badaniu
** W roku kalendarzowym lub rocznym cyklu treningowym

 

Badanie pułapu tlenowego (VO2max) metodą bezpośrednią (w masce) wraz z wyznaczeniem progów kwasu mlekowego,  przeprowadzane jest poprzez analizę gazów oddechowych podczas stopniowanego testu wysiłkowego na ergometrze specyficznym dla uprawianej dyscypliny sportowej: bieżni ruchomej, ergometrze rowerowym, ergometrze wioślarskim i ergometrze kajakowym. 

W ramach badania wykonujemy:

 • kwalifikację lekarską do testu (bezwzględny wymóg), w tym ocena spoczynkowego EKG,
 • ocena składu ciała,
 • badanie ergospirometryczne,
  • określenie VO2max,
  • określenie progu AT
  • określenie prędkości/mocy progowej,
 • krzywa LA
 • konsultacja podstawowa (do 15 min),
 • przesłanie opracowanych wyników badań (w formie tabel i wykresów z krótkim opisem) drogą e-mailową.

 Przed pierwszym badaniem VO2max w ROMS, osoby powyżej 40 roku życia,
bezwzględnie wymagane badanie echokardiograficzne serca.

CENA: 300 PLN

Opłaty dodatkowe:

Przeprowadzenie badań w terenie Koszty dojazdu do miejsca badania
Przeprowadzanie badań w terminach weekendowych i świątecznych 200 zł
Indywidualna konsultacja badań pod kątem treningowym (30 min) 50 zł
Porównawcze opracowanie wyników badań 50 zł
Priorytetowe opracowanie wyników bezpośrednio po badaniu 100 zł

 

Oferty specjalne:

Dla klubów i grup zorganizowanych
3-4 osobowe - 290 zł
5-6 osobowe - 280 zł
7 i więcej - 270 zł
 
Indywidualny abonament* roczny**:
3 badania w roku - 290 zł za 1 badanie
4 badania w roku - 280 zł za 1 badanie
5 i więcej badań w roku - 270 zł za 1 badanie

*Opłata abonamentowa wnoszona przy pierwszym badaniu
** W roku kalendarzowym lub rocznym cyklu treningowym

 

 

Badanie zmian stężenia kwasu mlekowego wraz z wyznaczeniem progów kwasu mlekowego,  przeprowadzane jest podczas wysiłku fizyczne  ze stopniowo wzrastającym obciążeniem na ergometrze specyficznym dla uprawianej dyscypliny sportowej: bieżni ruchomej, ergometrze rowerowym, ergometrze wioślarskim i ergometrze kajakowym.  

W ramach badania wykonujemy:

 • kwalifikację lekarską do testu (bezwzględny wymóg), w tym ocena spoczynkowego EKG,
 • ocena składu ciała,
 • badanie ergospirometryczne,
  • określenie VO2max
  • określenie progu AT
  • określenie prędkości/mocy progowej,
 • krzywa LA
 • konsultacja podstawowa (do 15 min),
 • przesłanie opracowanych wyników badań (w formie tabel i wykresów z krótkim opisem) drogą e-mailową.

Przed pierwszym badaniem VO2max w ROMS, osoby powyżej 40 roku życia,
bezwzględnie wymagane badanie echokardiograficzne serca.

CENA: 300 PLN

Opłaty dodatkowe:

Przeprowadzenie badań w terenie Koszty dojazdu do miejsca badania
Przeprowadzanie badań w terminach weekendowych i świątecznych 200 zł
Indywidualna konsultacja badań pod kątem treningowym (30 min) 50 zł
Porównawcze opracowanie wyników badań 50 zł
Priorytetowe opracowanie wyników bezpośrednio po badaniu 100 zł

 

Oferty specjalne:

Dla klubów i grup zorganizowanych
3-4 osobowe - 290 zł
5-6 osobowe - 280 zł
7 i więcej - 270 zł
 
Indywidualny abonament* roczny**:
3 badania w roku - 290 zł za 1 badanie
4 badania w roku - 280 zł za 1 badanie
5 i więcej badań w roku - 270 zł za 1 badanie

*Opłata abonamentowa wnoszona przy pierwszym badaniu
** W roku kalendarzowym lub rocznym cyklu treningowym

 

Test Wingate wykonywany jest na ergometrze rowerowym „Monark” i pozwala na pomiar mocy maksymalnej oraz tempa jej spadku podczas trwania testu. Służy do oceny wydolności beztlenowej.

W ramach badania wykonujemy:

 • kwalifikację lekarską do testu (bezwzględny wymóg), w tym ocena spoczynkowego EKG,
 • ocena składu ciała,
 • 30 s test Wingate
  • pomiar mocy maksymalnej
  • pomiar mocy średniej
  • pomiar moc w 30 s testu
  • pomiar tempa spadku mocy,
 • konsultacja podstawowa (do 15 min),
 • przesłanie opracowanych wyników badań drogą e-mailową.

CENA: 50 zł

Opłaty dodatkowe:

Przeprowadzenie badań w terenie Koszty dojazdu do miejsca badania
Porównawcze opracowanie wyników badań 50 zł
Priorytetowe opracowanie wyników bezpośrednio po badaniu 100 zł

 

Oferty specjalne:

Dla klubów i grup zorganizowanych
3-4 osobowe - 290 zł
5-6 osobowe - 280 zł
7 i więcej - 270 zł
 

Test wykonywany wraz z kompleksowym

badaniem wydolnościowym - 20 zł

 

 

Badanie pozwala na analizę składu ciała w sposób nieinwazyjny, na podstawie pomiarów impedancji bioelektrycznej – BIA (ang. Bioelectrical Impedance Analysis) na wadze Tanita BC 418MA. Metoda BIA polega na pomiarze oporu elektrycznego tkanek podczas przepływ prądu o niskim natężeniu.

Ocena składu ciała obejmuje:

Parametry pomiarowe dla całego ciała:

 • FM% - masa tkanki tłuszczowej w %,
 • FM - masa tkanki tłuszczowej w kg,
 • FFM –beztłuszczowa  masa ciała,
 • MM - masa tkanki mięśniowej w kg,
 • BMI - indeks masy ciała,
 • TBW - całkowita zawartość wody w kg,
 • TBW% - całkowita zawartość wody w organizmie w %,
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej ( wisceralnej),

Segmentowe pomiary dla każdej kończyny ( noga lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus) zawierają:

 • Wskaźnik masy mięśniowej,
 • Masa mięśniowa kg,
 • Masa tkanek beztłuszczowych,
 • Tkanka tłuszczowa %,
 • Impedancja dla poszczególnych segmentów ciała.

W ramach badania oceniane jest również tempo metabolizmu podstawowego (BMR, z ang. Basal Metabolic Rate) i przeprowadzana konsultacja podstawowa (do 10 min).

CENA: 20 PLN

Świadczenia specjalne:

Badanie wykonywane nieodpłatnie przy wykonywaniu badań wydolnościowych.

 

 

Badanie RMR metodą bezpośrednią (w masce),  przeprowadzane jest poprzez analizę gazów oddechowych podczas spoczynku.

W ramach badania wykonujemy:

 • ocena składu ciała,
 • badanie spirometryczne,
  • określenie tempa spoczynkowej przemiany materii,
  • ocena wykorzystania substratów energetycznych,
 • szacowanie całodobowego zapotrzebowania energetycznego,
 • konsultacja podstawowa pod kątem zaleceń dietetycznych (do 15 min),
 • przesłanie opracowanych wyników badań (w formie tabel i wykresów z krótkim opisem) drogą e-mailową.

CENA: 150 PLN

Opłaty dodatkowe:

Indywidualna konsultacja badań pod kątem treningowym (30 min) 50 zł
Porównawcze opracowanie wyników badań 50 zł
Priorytetowe opracowanie wyników bezpośrednio po badaniu 100 zł

 

Oferty specjalne:

Dla klubów i grup zorganizowanych
3-4 osobowe - 140 zł
5-6 osobowe - 130 zł
7 i więcej - 120 zł

 

 

Długotrwały i intensywny wysiłek fizyczny, zarówno uprawiany „dla wyczynu” jak i „dla zdrowia”, może wywoływać różne zaburzenia homeostazy, mogące obniżać efekty treningowe i w konsekwencji wynik sportowy, ale też, stanowić nawet zagrożenie dla zdrowia.

Dlatego też, w celu monitorowania poziomu istotnych parametrów zaleca się okresowe wykonywanie badań analitycznych krwi. Korzyści płynące z ich przeprowadzania są, co najmniej, dwojakie:

 • po pierwsze, pomagają nam określić, czy wyniki są prawidłowe i nie ma żadnych podstaw do zaniepokojenia, że obecna zdolność do treningu jest obniżona lub, że nie jest się optymalnie przygotowanym do zawodów;
 • i  po drugie, poprzez systematyczne śledzenie naszych wyników badań, możemy wcześniej zaobserwować wszelkie potencjalnie niepokojące tendencje i lepiej poznać reakcje naszego ciała na obciążenia treningowe.

W zależności od potrzeb rekomendujemy następujące testy krwi:

 • Profil podstawowy
 • Profil podstawowy rozszerzony
 • Diagnostyka anemii podstawowa
 • Diagnostyka anemii poszerzona
 • Diagnostyka zagrożenia przetrenowaniem
 • Profil metaboliczny

 

 Profil podstawowy

 Lp. Nazwa badania Cena
1 Morfologia krwi z rozdziałem granulocytów 9,00 zł
2 Mocznik 5,50 zł
3 Kinaza kreatynowa (CPK) 7,50 zł
  22,00 zł

 

Profil podstawowy rozszerzony

Lp. Nazwa badania Cena
1 Morfologia krwi z rozdziałem granulocytów 9,00 zł
2 Mocznik 5,50 zł
3 Kinaza kreatynowa (CPK) 7,50 zł
4 Glukoza 5,50 zł
5 Białko całkowite (TP) 6,00 zł
6 Magnez 6,00 zł
7 Wapń całkowity w surowicy 5,50 zł
   45,00 zł

 

Diagnostyka anemii podstawowa

Lp. Nazwa badania Cena
1 Morfologia krwi z rozdziałem granulocytów 9,00 zł
2  Ferrytyna 30,00 zł
   39,00 zł

 

Diagnostyka anemii poszerzona

Lp. Nazwa badania Cena
1 Morfologia krwi z rozdziałem granulocytów 9,00 zł
2 Ferrytyna 30,00 zł
3 Retikulocyty 5,00 zł
4 Kwas foliowy 32,00 zł
5 Witamina B12 41,00 zł
   117,00 zł

 

Diagnostyka zagrożenia przetrenowaniem

 Lp. Nazwa badania Cena
1 Morfologia krwi z rozdziałem granulocytów 9,00 zł
2 Mocznik 5,50 zł
3 Kinaza kreatynowa (CPK) 7,50 zł
4 Testosteron całkowity 23,00 zł
5 Kortyzol 26,00 zł
6 CRP (białko ostrej fazy)-ilościowo 9,00 zł
   80,00 zł

 

Profil metaboliczny podstawowy

 Lp. Nazwa badania Cena
1 Cholesterol całkowity 6,00 zł
2 Cholesterol HDL 6,50 zł
3 Cholesterol LDL 5,50 zł
4 Trójglicerydy 6,50 zł
5 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 6,50 zł
6 Aminotransferaza asparginowa (AST) 6,00 zł
7 Magnez 6,00 zł
8 Wapń całkowity w surowicy 5,50 zł
9 Glukoza 5,50 zł
10 Białko całkowite 6,00 zł
   60,00 zł