Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


W świetle wiedzy dotyczącej występowania wad postawy u dzieci, uzasadnione jest badanie tego zjawiska w kategoriach zmian zachodzących w przebiegu życia dziecka od urodzenia do wieku stabilizacji układu kostno stawowego. Zagadnienie wad postawy ciała stało się w ostatnich latach coraz częstszym problemem młodzieży szkolnej i przybiera „rozmiar” choroby cywilizacyjnej.W Polsce u dzieci w wieku szkolnym częstość występowania różnych nieprawidłowości postawy wynosi 17, 8%, w szkołach Europy Zachodniej 13,4%. Wg innych źródeł ponad 40% dzieci ma wady postawy1. 

 

Jednym z głównych powodów, jakie przyczyniły się do tego stanu rzeczy jest zmiana trybu życia i warunków dorastania dzieci, w porównaniu z tymi, jakie mieli ich rodzice a nawet starsze rodzeństwo. Dzieci i młodzież coraz częściej „wygodnie” spędza czas wolny przed ekranem telewizora lub monitorem komputera. Gry i zabawy ruchowe poza zajęciami wychowania fizycznego w szkołach częściej i chętniej zamieniane są na kino, kawiarnie a nawet, jak pokazują ostatnie badania młodzieży szkolnej i gimnazjalnej, na puby, bary i dyskoteki. Brak ruchu nie tylko hamuje, ale i zaburza rozwój fizyczny i motoryczny dziecka. Katalizatorem pogłębiającym i przyśpieszającym patologie narządu ruchu jest stres, który niemal ciągle towarzyszy dziecku ( szkolnictwo, dom, otoczenie rówieśników itd.) . Zaznaczyć należy również fakt, że wyżej wymienione tylko niektóre z przykładów niehigienicznego trybu życia przyczyniających się również do innych poważnych zaburzeń jak wady wzroku i słuchu, nadwaga i wiążące się z nią bardzo groźne choroby ( np. cukrzyca, nadciśnienie) itd.

Wyżej wymienione negatywne czynniki środowiskowe są jednym z głównych powodów powstawania wad postawy.W ostatnim dziesięcioleciu ukazało się wiele prac naukowych, traktujących o problemie występowania i skutkach wad postawy. Przeprowadzone badania w latach 1992 - 96, na 1800 uczniach w wieku siedmiu lat wykazały, że nadal płaskostopie, wszelkiego rodzaju asymetrie, postawy skoliotyczne i skoliozy są na niezmiennym, wysokim poziomie, plecy okrągłe i kolana koślawe na stałym średnim poziomie. W latach 1994 - 96 nie zaobserwowano przypadków pleców wklęsłych i płaskich oraz szpotawości kolan.Inne badania jednoznacznie wskazują na przyczyny rozwoju chorób cywilizacyjnych. Są nimi nieprawidłowa dieta i nieaktywność fizyczna. Co więcej, poza modyfikacja diety i zwiększeniem aktywności fizycznej nie znamy żadnych innych czynników, które by w tak ogromnym stopniu redukowały ryzyko rozwoju wszystkich równocześnie chorób cywilizacyjnych?

Biorąc pod uwagę wzrost liczby zachorowań i dane WHO, które wskazują, że w większości krajów między 60% a 85% dorosłej populacji nie jest wystarczająco aktywna fizycznie, aby utrzymać właściwy poziom zdrowia. Badania przeprowadzone na populacji osób w wieku powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko –pomorskim potwierdzają obserwacje WHO i wskazują również na brak podstawowej wiedzy dotyczącej znaczenia i rodzajów zachowań prozdrowotnych w populacji mieszkańców regionu. Jawi się wiec potrzeba propagowania takich zachowań wśród społeczeństwa regionu, co będzie miało istotny wpływ na rehabilitację dzieci i młodzieży ze skrzywieniami kręgosłupa.

1. J. Ślężyński, K. Rottermund: Wskaźniki somatyczne, postawa ciała i wysklepienie stopy siatkarzy. „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1991, nr 4