Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Badania obejmują:

 1. Wstępne badania lekarskie - w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu
 2. Okresowe badania lekarskie - w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydania orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu
 3. Kontrolne badania lekarskie - w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:

 1. Ogólnego badania lekarskiego
 2. Badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

Zakres badań i częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

 • pomiary antropometryczne;
 • ogólne badanie lekarskie;
 • badanie ortopedyczne;
 • test wysiłkowy;
 • przegląd stomatologiczny;
 • badanie elektrokardiograficzne;
 • badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
 • konsultację laryngologiczną;
 • konsultację okulistyczną;
 • konsultację neurologiczną;
 • badanie elektroencefalograficzne;
 • oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
 • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
 • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
 • badanie spirometryczne.

Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia, w tym badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

 

Badania wstępne dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o wydanie orzeczenia do uprawiania określonej dyscypliny sportu obejmują badania wymienione w ust. 1 pkt 1-9.

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane: 

 • co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
 • co roku - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7;
 • co dwa lata - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

 

Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających boks, kick - boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.

Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.

Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających judo i zapasy oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.

Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających podnoszenie ciężarów oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.

Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.

 

Badania członków Kadr Narodowych Polskich Związków Sportowych wykonuje Centralna Przychodnia Sportowo-Lekarska w Warszawie na podstawie własnego harmonogramu badań!