Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 

 WARTOŚCI CIŚNIENIA

CIŚNIENIE

CIŚNIENIE

SKURCZOWE

ROZKURCZOWE

PRAWIDŁOWE 
(optymalne)

< 130
< 120

<85
<80

WYSOKIE PRAWIDŁOWE

130 - 139

85 - 89

ŁAGODNE NADCIŚNIENIE (I STOPNIA)

140 - 159

90 - 99

UMIARKOWANE NADCIŚNIENIE (II STOPNIA)

160 - 179

10 – 109

CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE (III STOPNIA)

- 179

> 109

 

CUKIER

Normy dla osób zdrowych:

Poziom cukru we krwi na czczo < 110 mg%
Poziom cukru we krwi 2 h po posiłku < 140 mg%
Poziom cukru we krwi przed snem < 120 mg%
Hemoglobina A1c < 6%

 

Normy dla chorych na cukrzyce:

  Norma Cel Konieczność podjęcia dodatkowych działań
Poziom cukru w osoczu- przed posiłkiem < 110 90-130 < 90 lub > 150
Hemoglobina A1c < 6% < 7% > 8%

 

SKŁAD KRWI

Skrót nazwy Składniki krwi Norma
u kobiet
Norma
u mężczyzn
WBC krwinki białe 
(leukocyty)
4,8-10,8 x 109/l 4,8-10,8 x 109/l
RBC krwinki czerwone 
(erytrocyty)
4,2-5,4 x 1012/l 4,7-6,1 x 109/l
OB szybkość opadania 
krwinek czerwonych
do 12 mm/godz. do 8 mm/godz.
HGB lub Hb hemoglobina 12-16 g/dl 14-18g/dl
MCV lub ŚOK średnia objętość
krwinki czerwonej
81-99 fl 80-94 fl
RDW rozkład objętości
krwinek czerwonych
11,5-14,5% 11,5-14,5%
PLT płytki krwi
(trombocyty)
140-440 x 109/l 140-440 x 109/l
BASO bazocyty -
granulocyty zasadochłonne
0-0,2 x 109/l 0-0,2 x 109/l
EOS eozynocyty -
granulocyty kwasochłonne
0-0,45 x 109/l 0-0,45 x 109/l
MONO monocyty 0-0,8 x 109/l 0-0,8 x 109/l
NEUT neutrocyty -
granulocyty obojętnochłonne
1,8-7,7 x 109/l 1,8-7,7 x 109/l
LYMPH limfocyty 1,0-4,5 x 109/l 1,0-4,5 x 109/l

 

BMI

Klasyfikacja otyłości (WHO) BMI
prawidłowa masa ciała 18,5 - 24,9
nadwaga 18,5 - 24,9
nadwaga bez otyłości 25 - 29,9
stopień I otyłości 30 - 34,9
stopień II otyłości 35 - 39,9
stopień III otyłości (ekstremalna) powyżej i równy 40