Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Sportowcy wyczynowi, tak jak inni ludzie, mogą czasami zachorować, co powoduje konieczność odpowiedniego leczenia. Zdarzają się sytuacje, kiedy leczenie wymaga zastosowania środków znajdujących się na Liście Zakazanych Substancji i Metod, których stosowanie jest zabronione. W takich sytuacjach Światowy Kodeks Antydopingowy zezwala sportowcom i ich lekarzom na stosowanie zakazanych substancji lub metody zabronionej po uzyskaniu Wyłączenia dla Celów Terapeutycznych i zgłoszenia użycia substancji zabronionej. 

Przykładowymi jednostkami chorobowymi, w leczeniu których stosowane są substancje zabronione są: 

  • astma oskrzelowa (β -2 mimetyki i glikokortykosteroidy wziewne),
  • urazy kostno-stawowe i mięśniowe (miejscowe glikokortykosteroidy, dostawowe i okołostawowe),
  • ADHD (methylfenidate, dextroamfetamina),
  • cukrzyca typu I (insulina).

 

Wyłączenie Dla Celów Terapeutycznyc (THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS, TUE)

Jest to prawo do użycia przez sportowca substancji lub metody zabronionej. Każdy sportowiec ma prawo do uzyskania takiego wyłączenia dla celów terapeutycznych pod warunkiem że:

  • Zdrowie sportowca uległoby znacznemu pogorszeniu jeżeli substancja lub metoda zabroniona zostałaby wycofana w trakcie ostrego leczenia lub przewlekłego stanu chorobowego;
  • Terapeutyczne użycie substancji lub metody zabronionej nie powoduje dodatkowej poprawy wyników, innej niż poprawa, jakiej można by oczekiwać od sportowca po powrocie do stanu zdrowia po zakończeniu leczenia uzasadnionego stanu chorobowego.
  • Nie istnieje rozsądna terapeutyczna alternatywa wobec substancji, która jest substancją zabronioną lub metody, która jest metodą zabronioną.

 

Zgłoszenie użycia substancji zabronionej (Athlete Declaration of use)

Jest to zgłoszenie użycia substancji zabronionej z grupy S9 ( Glukokortykosteroidy) oraz Salbutamolu i Salmeterolu z grupy S3 ( Beta-2 agoniści) z Listy i Metod Zabronionych. Niektóre substancje na Liście zabronionej są używane do leczenia chorób oraz kontuzji często spotykanych wśród sportowców. Dla celów monitorowania, te substancje, dla których nie jest zabroniona dana droga podawania, powinny być zgłaszane. Wymóg ten jest ograniczony wyłącznie do : glukokortykosteroidów podawanych w postaci iniekcji dostawowych, okołostawowych, dościęgnowych, nadtwardówkowych, podskórnych i wziewne oraz salbutamolu i salmeterolu z grupy beta-2 mimetyków podawanych wziewnie. W przypadku stosowania formoterolu oraz terbutaliny obowiązuje wniosek o udzielenie wyłączenia terapeutycznego TUE z pełną dokumentacją medyczną.