Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


DOPING w sporcie jest to naruszenie przepisów antydopingowych.

Przepisy antydopingowe tworzone są przez Światową Organizację Antydopingową (World Anti-Doping Organization - WADA), Federacje Międzynarodowe poszczególnych dyscyplin sportowych oraz organizatorów większych imprez sportowych (np. igrzysk olimpijskich). 

Siedzibą Światowej Agencji  Antydopingowej jest Lozanna, Zarząd Centralny ma swoją siedzibę w Montrealu.

Najistotniejszym dokumentem zawierającym przepisy antydopingowe jest Kodeks WADA, który harmonizuje antydopingowe regulacje prawne w skali międzynarodowej.

Za prowadzenie polityki antydopingowej zgodnej ze Światowym Kodeksem Antydopingowym na poziomie krajowym odpowiada Narodowa Organizacja Antydopingowa ( NADO). W Polsce jest to Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

 

Doping definiuje się jako wystąpienie jednego lub więcej naruszeń regulaminu antydopingowego określonych w Artykułach od 2.1 do 2.8  Światowego Kodeksu Antydopingowego:

2.1 Obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej sportowca.

2.2 Użycie lub próba użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej.

2.3 Niewyrażanie zgody lub bez ważnego uzasadnienia niezgłoszenie się na pobranie próbki po powiadomieniu zgodnie z odpowiednimi przepisami antydopingowymi lub w inny sposób unikanie pobrania próbki.

2.4 Naruszenie odpowiednich wymogów określających dostępność sportowca do kontroli poza zawodami, w tym nie przedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu oraz niepoddanie się ogłoszonym badaniom.

2.5 Manipulowanie lub próba manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej.

2.6 Posiadanie substancji lub metod zabronionych.

2.7 Handel dowolną substancją zabronioną lub metodą zabronioną.

2.8 Podanie lub próba podania sportowcowi substancji zabronionej lub metody zabronionej lub pomaganie, zachęcanie, ułatwianie, podżeganie, ukrywanie lub każdy inny rodzaj współdziałania wiążący się z naruszeniem przepisów antydopingowych lub próba ich naruszenia.